In onze vereniging is iedereen belangrijk en proberen we de leden zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse sturing van de vereniging. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 personen, waarbij ieder bestuurslid een eigen aandachtsgebied heeft. Heb je vragen over onze vereniging? Schroom dan niet om met een van onze bestuursleden contact op te nemen De bestuurssamenstelling als volgt: