In onze vereniging is iedereen belangrijk en proberen we de leden zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken. Het bestuur zorgt voor de dagelijkse sturing van de vereniging. Sinds februari 2017 bestaat het bestuur uit 6 personen, waarbij ieder bestuurslid een eigen aandachtsgebied heeft. Heb je vragen over onze vereniging? Schroom dan niet om met een van onze bestuursleden contact op te nemen Sinds de jaarvergadering van 2017 is de bestuurssamenstelling als volgt: