De Vriendenclub van Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo is een zelfstandig functionerende groep mensen die buiten  “Ons Genoegen” staat.  De Vrienden dragen de vereniging een warm hart toe en steunen de vereniging op financieel gebied.

De Vrienden organiseren geen activiteiten, maar zij schenken onze vereniging geregeld een bepaald instrument, een onderhoudsbeurt voor het instrumentarium of andere benodigdheden voor de vereniging. Een onmisbare club.

De Vriendenclub bestaat momenteel uit een groot aantal leden. De jaarlijkse bijdrage van een vriend bedraagt 50 euro. Daarvoor in de plaats krijg je een jaarlijkse attentie en natuurlijk grote dankbaarheid vanuit de vereniging.

Heb je ook belangstelling om de muziekvereniging moreel en financieel te steunen? Neem dan contact op!